Date: 1,2 And 3 April
Venue: Balgandharv Rangmandir
President : Padmashree Namdev Dhasal
Main Organizer
Parshuram Wadekar
Organizer
Contact
BharatRatna Dr. Babasaheb Ambedkar
Cultural Festival Commity,Pune
Parashuram Wadekar
(President)
Dipak Mhaske
(Secretary)
Shrikant Patil
(President)
Ashok Shirole
(Secretary)
Sanjay Sonwane (Cashier)
Parshuram Wadekar
Mahavir Jondhale
Dr. Nitish Navsagre
Dipak Mhaske
Dhananjay Bhawlekar
9822877550
9881833895
9850962278
9011222111
9850027795
Invents
Address
Prof. Vilas Wagh Dr.Anil Sapkal
Subhash Thorat Prof. Prakash Pawar
Dr. Vijay Khare Dr. Nitish Navsagre
Kiran Surwase Dhananjay Bhawlekar
Parshuram Wadekar
804, Kundan Heritage, Mumbai-Pune Road,
Opp. Khadki Railwaystation, Pune- 3
Mob. 9822877550
 
 
All Rights Reserved Samyak Sahitya Sammelan 2011